Základní informace


1) Komunikační kanály

Pro komunikaci s rodiči využíváme pro dlouhodobé plány email a pro aktuální info skupinu na Whatsapp, je nezbytné, aby ve skupině fungoval aspoň jeden zástupce rodiny. O přidání do skupiny požádejte trenéra vaší skupiny.

V případě, že je vaše dítě nemocné, budeme rádi za jeho omluvu. U dětí přípravky nám stačí omluva u dlouhodobější neúčasti. V případě hrajících kategorii od U10 -U12 prosíme o omluvu při každé neúčasti. Hráči/ky od U13 a starší už by se trenérovi měli omlouvat sami do týmové skupiny.


2)Příspěvky

Klubové příspěvky

Přípravka 1800Kč/rok

 Děti roč. nar. 2010 a mladší 3600Kč/rok

Děti roč. nar. 2009 - 2006 3700Kč/rok

Děti roč. nar. 2005 a starší 3800Kč/rok 

Kroužek ZŠ Mokrá Horákov 1800Kč/rok 

Holky U15"B" trénující pouze jednou týdně na sokolovně 1800Kč/rok

Členské příspěvky již jsou uvedeny včetně příspěvků ČBF pro přihlášení do soutěží.


Platbu prosím proveďte bezhotovostním převodem na číslo účtu: 182117866/0300 variabilní symbol uveďte 33, do popisu platby pak jméno dítěte. Platbu nutné uhradit do konce září.  (Rozložení nebo posunutí platby po dohodě s trenérem)

Zjistěte si u své pojišťovny zda nepřispívá na pravidelné sportování dětí.

Kluci U17 hrající ve společném týmu na Sokole, platí příspěvky u nás.

3) U10 - U19 Zdravotní prohlídky

Zdraví při sportu by mělo být na první místě a také to po nás vyžaduje legislativa, proto vyžadujeme u všech dětí lékařské prohlídky. U dětí neúčastnící se soutěží (družstvo přípravky) postačí potvrzení od dětského lékaře (schopno sportovat bez omezení). U dětí účastnících se soutěží (U10 -U19) bude vyžadována zátěžová sportovní prohlídka u sportovního lékaře. Součástí preventivní prohlídky sportovce by mělo být i vystavení lékařského posudku, jehož náležitosti udává legislativa. Pravidelná prohlídka bude vyžadována v intervalu stanoveném vyhláškou tj.1x za 12 měsíců. Preventivní prohlídky nejsou hrazeny z prostředků veř. zdravotního pojištění. ( sportovní prohlídka se loní pohybovala od 900,-Kč, nutné objednání). Ze zkušeností z předchozích let, doporučujeme sportovní prohlídky zde:


FyzioART 900,-Kč

Tuřanka 1512/55, Brno Slatina

info@fyzioart.cz

Tel: 731 051 626

Oddělení funkční diagnostiky a sportovní medicíny 900,-Kč

Nerudova 7. tel. 603726965
Lékaři: MUDr. Jana Hlaváčová

Ústav sportovní medicíny s.r.o. Velodrom, 1200,-Kč

Křižíkovského 22; tel. +420 727 966 284

Záleží však na vás, v Brně a okolí je více sportovních lékařů.

Bez platné zdravotní prohlídky dítě nemůže nastoupit k soutěžnímu utkání (pokud si nejste jisti platností prohlídky, zeptejte se trenéra)

Zjistěte si u své zdravotní pojišťovny zda nepřispívá na lékařské prohlídky.


4)Utkání

Rozpis utkání jednotlivých kategorií naleznete zde .

Další variantou je stažení aplikace CZ.BASKETBAL, kde si můžete vybrat všechny kategorie, které chcete sledovat.