Přihláška

Přihlášku prosím  vyplňujte až po vyzvání trenéra. Informace k tréninkům najdete zde

Základní informace

1) Komunikační kanály

Pro komunikaci s rodiči využíváme  skupinu na Whatsapp, je nezbytné, aby ve skupině fungoval aspoň jeden zástupce rodiny. Do skupiny je automaticky přidán první rodič z přihlášky. Pokud máte zájem přidat dalšího zástupce požádejte trenéra vaší skupiny.

V případě, že je vaše dítě nemocné, budeme rádi za jeho omluvu. U dětí přípravky nám stačí omluva u dlouhodobější neúčasti. V případě hrajících kategorii od U10 -U12 prosíme o omluvu při neúčasti na trénincích v týdnu před utkáními. Hráči/ky od U13 a starší už by se trenérovi měli omlouvat sami do týmové skupiny.

2)Příspěvky

Klubové příspěvky

Přípravka 3000Kč/rok

Děti roč. nar. 2011 a mladší 4100Kč/rok

Děti roč. nar. 2010 - 2005 4200Kč/rok

Děti roč. nar. 2004 a starší 4400Kč/rok

Basket Kroužek + začátečníci děti roč. nar. 2009-10-11 ( 4000Kč/rok )

Členské příspěvky již jsou uvedeny včetně příspěvků ČBF pro přihlášení do soutěží.

Platbu prosím proveďte bezhotovostním převodem na číslo účtu: 182117866/0300 variabilní symbol uveďte 33, do popisu platby pak jméno dítěte. Platbu nutné uhradit do 10.října (Rozložení nebo posunutí platby po dohodě s trenérem)

Zjistěte si u své pojišťovny zda nepřispívá na pravidelné sportování dětí.

3) U10 - U19 Zdravotní prohlídky

Zdraví při sportu by mělo být na první místě a také to po nás vyžaduje legislativa, proto vyžadujeme u všech dětí lékařské prohlídky. U dětí neúčastnící se soutěží (družstvo přípravky) postačí potvrzení od dětského lékaře (schopno sportovat bez omezení). U dětí účastnících se soutěží (U10 -U19) bude vyžadována zátěžová sportovní prohlídka u sportovního lékaře. Součástí preventivní prohlídky sportovce by mělo být i vystavení lékařského posudku, jehož náležitosti udává legislativa. Pravidelná prohlídka bude vyžadována v intervalu stanoveném vyhláškou tj.1x za 12 měsíců. Preventivní prohlídky nejsou hrazeny z prostředků veř. zdravotního pojištění. ( sportovní prohlídka se loní pohybovala od 900,-Kč, nutné objednání). Ze zkušeností z předchozích let, doporučujeme sportovní prohlídky zde:
FyzioART

Tuřanka 1512/55, Brno Slatina

info@fyzioart.cz

Tel: 731 051 626

Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Bližší info zde

Oddělení funkční diagnostiky a sportovní medicíny

Nerudova 7. tel. 603726965
Lékaři: MUDr. Jana Hlaváčová

Ústav sportovní medicíny s.r.o. Velodrom,

Křižíkovského 22; tel. +420 727 966 284

Záleží však na vás, v Brně a okolí je více sportovních lékařů.

Bez platné zdravotní prohlídky dítě nemůže nastoupit k soutěžnímu utkání (pokud si nejste jisti platností prohlídky, zeptejte se trenéra)

Zjistěte si u své zdravotní pojišťovny zda nepřispívá na lékařské prohlídky.

4) Tréninky

5) Kontakty na trenéry 

(upřednostňujeme kontakt přes zprávu Whatsapp. Děkujeme)

Přípravka - Martina Bartoňová 605 233 408

U11 - Wiedner Jan 776 000 888

U12 - Veronika Wiednerová 777 567 267

U13 -  Šimon Wojnar  776 748 538

Kroužek + začátečníci - Wiedner Jan 776 000 888

Pokud nevíte kam dítě patří pište na Wiedner Jan 776 000 888