Přihláška

Přihlášku vyplňujte až po dohodě s trenéry. Informace k tréninkům najdete zde