Zdravotní prohlídky

  Z důvodů nových pravidel, která přinesl nový občanský zákoník týkající se odpovědnosti trenérů a sportovních klubů za zdraví sportovců a nový zákon o specifických zdravotních službách (Zákon č. 373/2011 Sb. a prováděcí vyhláška č. 391/2013), které řeší jak provádět preventivní lékařské prohlídky sportovců a jelikož nám záleží na zdraví dětí, budeme od letošního roku požadovat od dětí preventivní lékařské prohlídky a kladný lékařský posudek ke zdravotní způsobilosti k sportovní činnosti. U dětí neúčastnící se soutěží (družstvo přípravky) postačí potvrzení od dětského lékaře. U dětí účastnících se soutěží bude vyžadována zátěžová sportovní prohlídka u sportovního lékaře. Součástí preventivní prohlídky sportovce by mělo být i vystavení lékařského posudku, jehož náležitosti udává legislativa. Kdo provádí lékařské prohlídky sportovců (kompetence lékařů) Podle zákona ve výkonnostním sportu vydává posudky sportovce registrující praktický lékař (pro děti a dorost nebo pro dospělé) nebo tělovýchovný lékař. Ve vrcholovém sportu vždy tělovýchovný . Jaké prohlídky a jak často Druhy lékařských prohlídek sportovců jsou: vstupní, pravidelná, event. mimořádná. Pravidelná prohlídka bude vyžadována v intervalu stanoveném vyhláškou tj.1x za 12 měsíců. Preventivní prohlídky nejsou hrazeny z prostředků veř. zdravotního pojištění. ( sportovní prohlídka se pohybuje okolo 600,-Kč, nutné objednání) VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110 Kde se v Brně lékařské prohlídky provádějí:  
  • Oddělení funkční diagnostiky a sportovní medicíny, Sdružení zdravotnických zařízení II, Poliklinika Zahradníkova 2/8; tel. 541 552 464; 607 258 714 Lékaři: prim. MUDr. Renata Zanášková MUDr. Jana Hlaváčová
 
  • Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace od. tělovýchovného lékařství fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53; tel. 543 182 992; 543 182 990 Lékaři: MUDr. Pavel Homolka - krajský odborník, e-mail:homolka@fnusa.cz MUDr. Pavel Vank
  • Ústav sportovní medicíny s.r.o. Velodrom, Křižíkovského 22; tel. 543 211 367; 543 212 226 Lékaři: prim. MUDr. Drahuška Bláhová MUDr. Eva Sýkorová RNDr. Marie Řezničková - sportovní antropolog
 
  • Surgal clinic Centrum sportovní medicíny a sportovní traumatologie Drobného 38-40, Brno Tel: 532 149 358
 
  • Fakulta sportovních studií, Univerzitní kampus Masarykovy univerzity budova A34, vchod z ul. Netroufalky, místnost v přízemí za vrátnicí, č.129
Lékaři: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., tel: +420 549 498 662, +420 549 496 200 e-mail: novotny@fsps.muni.cz MUDr. Radka Adámková, Ph. D. tel: +420 723 511 342, e-mail: ambulance@fsps.muni.cz

další články v kategorii

NÁBOR DĚTÍ DO ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV

Pokud hledáte sportovní kroužek pro vaše děti, máme pro vás zajímavou nabídku. Nabízíme kroužek, kde ...

Napsat komentář