INFORMACE PRO RODIČE

CO MUSÍTE VĚDĚT
  • Průběžně kontrolujte zdravotní stav svého dítěte a informujte trenéra. Před každým začátkem sezóny ( září) je nezbytně nutné, aby všechny děti navštívily svého dětského lékaře a trenérovi odevzdaly potvrzení o zdravotní způsobilosti (možnosti sportovat bez omezení).
  • Berte basketbal vážně. Basketbal je kolektivní hra a aby bylo možné v těchto nejmladších kategoriích hrát mistrovská utkání, pravidla minibasketbalu vyžadují minimálně 10 hráčů na utkání. To znamená, že pokud se vaše dítě nedostaví na utkání např. z důvodu, že se jede do Olympie nakupovat, ohrožujete tím průběh i výsledek utkání, nehledě na snahu celého týmu. Chcete-li, aby byl váš potomek ve sportu úspěšný, buďte důslední, jak v dodržování tréninků, tak především utkání.
  • Buďte fanoušky týmu vašich dětí. Nemáte-li k tomu zvlášť závažný důvod, navštěvujte utkání vašich dětí, ať cítí podporu z vaší strany. Fanděte a povzbujte je, ale nenadávejte a nekřičte na ně. Pamatujte, že cizí děti mohou být lepší a ne každý tým může být mistrem republliky. Pěstujte v dítěti víru v sebe, otevřený pohled na svět, na lidi, odvahu realizovat svá přání. Za každým úspěhem je tvrdá práce a odhodlání.
  • Veďte děti ke zdravému životnímu stylu. Dodržujte pitný režim, věnujte pozornost pestré a zdravé stravě, dodržujte minimální dobu spánku (8-10h). Dbejte na hygienické návyky. Toto vše má vliv na výkon vašich dětí, jak ve škole tak na tréninku.

HRÁČI + TRENÉŘI + RODIČE = JEDEN TÝM

Příspěvky

Družstvo přípravky (tréninky 2x týdně)    900Kč Minižáci           (tréninky 3x týdně + zápasy)       3000Kč Platby  letos provádějte přímo na účet SK Podolí číslo 182117866/0300, jako variabilní symbol uveďte 5 do popisu pak jméno a příjmení dítěte.

Napsat komentář